Rezort – Apartmány Hrabovo („nas”, „my” lub „nasza”) prowadzi stronę https://apartmanyhrabovo.com („Usługa”).

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej usługi.

Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać danych użytkownika nikomu, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Używamy Twoich danych osobowych do świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile w niniejszej Polityce prywatności nie określono inaczej, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszych Warunkach umowy.

Zbieranie informacji i korzystanie

Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się lub identyfikacji użytkownika. Dane osobowe („Dane osobowe”) mogą obejmować między innymi:

  • Nazwa
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Adres

Dane dziennika

Zbieramy informacje wysyłane przez przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę („Dane dziennika”). Dane dziennika mogą obejmować takie informacje, jak adres IP komputera, typ przeglądarki, wersję przeglądarki, strony odwiedzanej przez nas usługi, czas i datę wizyty, czas spędzony na tych stronach i inne Statystyka.

Pliki cookie

Pliki cookie to pliki z małą ilością danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki z witryny internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera.

Używamy „cookies” do zbierania informacji. Możesz poinstruować przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy zewnętrzne i osoby fizyczne w celu ułatwienia naszej Usługi, świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania nam w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ich ani nie wykorzystywania w żadnym innym celu.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Linki do innych witryn

Nasza usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług osób trzecich.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie dotyczy osób poniżej 18 roku życia („Dzieci”).

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 18. roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli odkryjemy, że dziecko poniżej 18 lat dostarczyło nam dane osobowe, natychmiast usuniemy takie informacje z naszych serwerów.

Zgodność z przepisami

Ujawnimy Twoje dane osobowe, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub wezwanie do sądu.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności są skuteczne, gdy zostaną opublikowane na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami.