Warunki

Warunki rezygnacji

Przy rezygnacji na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu, nie będą pobierane żadne opłaty, a wpłacona
zaliczka w całości zostanie zwrócona. Rezygnacje z pobytu przyjmujemy
tylko w formie pisemnej – a przyjęcie jej musi być potwierdzone ze
strony recepcji.

Przy rezygnacji z zakwaterowania mniej niż  30 dni przed  przyjazdem zostaną potrącone następujące opłaty:

  • 30 – 20 dni przed przyjazdem: 25% ceny
  • 20 – 8   dni przed przyjazdem: wysokość wpłaconej zaliczki
  • 7  –  0   dni  przed przyjazdem i podczas zakwaterowania: 100% ceny

Rezygnację (obowiązuje tylko forma pisemna z własnoręcznym podpisem) z podaniem powodu rezygnacji i danymi: imię, nazwisko, dane kontaktowe, termin zakwaterowania, należy jak najszybciej skutecznie dostarczyć (list z potwierdzeniem odbioru, własnoręczne dostarczenie). O naliczeniu kosztów za rezygnację  decyduje data skutecznego dostarczenia pisemnej rezygnacji.
Za skuteczne doręczenie pisemnej rezygnacji może być również uważana poczta elektroniczna (e-mail), jednak tylko wtedy gdy jest z obu stron potwierdzona i jest to wcześniej z Klientem ustalone.