Rezort – Apartmány Hrabovo („nás“, „my“ alebo „náš“) prevádzkuje webovú stránku https://apartmanyhrabovo.com („Služba“).

Táto stránka vás informuje o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov pri používaní našej služby.

Vaše údaje nebudeme používať ani zdieľať s nikým iným, ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s touto politikou. Pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, podmienky použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich Zmluvných podmienkach.

Ochrana osobných údajov GDPR:

  1. Správcom osobných údajov, ktoré Klient poskytuje ubytovaciemu zariadeniu v súvislosti s poskytovaním služieb ubytovania je spoločnosť P+D s.r.o.  so sídlom Malé Tatry 12, 034 01 Ružomberok, IČO: 36411442, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, vložka č. 14195/L .Osobné údaje spracúva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. (nariadenie GDPR). Poskytnuté osobné údaje budú spracované v informačnom systéme s názvom OBERON – hotelový rezervačný systém pre potreby rezervácie ubytovania, služieb, vyhotovenia Zmluvy, použitia Služieb a ich zúčtovania.
  2. Osobné údaje budú poskytované, alebo sprístupňované iba v súlade so Nariadením  GDPR prijímateľom, tretím stranám a sprostredkovateľom (ktorí pre ubytovacie zariadenie zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis jednotlivých systémov pre poskytovanie Služieb.

Zhromažďovanie a používanie informácií

Počas používania našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobne identifikovateľné informácie, ktoré môžete použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu. Osobne identifikovateľné informácie („Osobné údaje“) môžu okrem iného zahŕňať:

  • Meno a Priezvisko
  • E-mailová adresa
  • Telefónne číslo
  • Adresa

Údaje protokolu

Zhromažďujeme informácie, ktoré váš prehliadač odosiela vždy, keď navštívite našu službu („Log Data“). Tieto údaje protokolu môžu obsahovať informácie, ako je adresa internetového protokolu počítača (IP), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré navštívite, čas a dátum návštevy, čas strávený na týchto stránkach a iné štatistika.

Cookies

Cookies sú súbory s malým množstvom dát, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa odosielajú do vášho prehliadača z webovej stránky a ukladajú sa na pevný disk počítača.

Na zhromažďovanie informácií používame súbory „cookies“. Vášmu prehliadaču môžete nariadiť, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby uviedol, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však cookies neakceptujete, nemusíte byť schopní používať niektoré časti našej služby.

Poskytovatelia služieb

Môžeme zamestnať tretie strany a jednotlivcov, aby sme uľahčili našu Službu, poskytovali Službu v našom mene, vykonávali Služby súvisiace so Službami alebo pomáhali nám pri analýze toho, ako sa naše Služby používajú.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom iba na plnenie týchto úloh v našom mene a sú povinné nezverejňovať ich alebo používať na žiadne iné účely.

Zabezpečenie

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, ale nezabudnite, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných informácií, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú nami prevádzkované. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky stránok alebo služieb tretích strán.

Ochrana osobných údajov pre deti

Naša služba nie je určená pre osoby mladšie ako 18 rokov („Deti“).

Osobne identifikovateľné informácie od detí mladších ako 18 rokov vedome nezhromažďujeme. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že nám vaše dieťa poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás. Ak zistíme, že nám dieťa mladšie ako 18 rokov poskytlo osobné informácie, okamžite ich odstránime z našich serverov.

Dodržiavanie zákonov

Vaše osobné údaje zverejníme, ak to vyžaduje zákon alebo predvolanie.

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Z času na čas môžeme aktualizovať naše Zásady ochrany osobných údajov. Budeme vás informovať o akýchkoľvek zmenách uverejnením novej Zásady ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Odporúčame vám, aby ste tieto Pravidlá ochrany osobných údajov pravidelne kontrolovali, aby ste zistili akékoľvek zmeny. Zmeny týchto Pravidiel ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás.